Veersesingel 120 4332 TD Middelburg 06-36503244
Praktijk Dumon Tak Psychologie
"Iedereen maakt dingen mee in het leven. Soms zijn dat dingen die diep ingrijpen en veel verdriet met zich meebrengen. Veel kunnen we zelf verwerken, maar soms is het helpend als iemand meedenkt, inzicht helpt te verwerven, of anders te leren denken of gedragen. Hulp van een psycholoog kan hierbij heel waardevol zijn. De meeste mensen zijn in staat om na een moeilijke periode weer op te krabbelen en er sterker en mooier weer uit te komen. Mensen hebben vaak zelf de oplossing voor hun problemen binnen handbereik. Maar dat is hard werken: Het vraagt bereidheid tot zelfonderzoek, inzet en vooral ook moed om dingen (anders) aan te pakken. Omarm het imperfecte; gebroken en weer hersteld zijn hoort bij je historie en is iets om trots op te zijn"
Over mij
Sinds mijn studie Klinische- en Orthopedagogiek ben ik werkzaam geweest als gedragswetenschapper met kinderen, jongeren, hun ouders en hun gezinnen.

Na de postacademische opleiding voor GZ-psycholoog ben ik me meer gaan richten op behandeling en begeleiding van volwassenen. Ik sta ingeschreven in het BIG-register voor gezondheidszorgpsychologen en ik ben geregistreerd als registerpsycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.).

Binnen mijn praktijk bied ik psychologische zorg aan, die valt binnen de generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) voor volwassenen vanaf 18 jaar. 
De praktijk
De Praktijk Dumon Tak Psychologie biedt kortdurende tot middellange psychologische zorg. Met een verwijzing van de huisarts kunt u zelf bellen voor een afspraak. Dan hoort u ook of er op dit moment een wachtlijst is. 

Intakegesprek 
In het intakegesprek bespreken we uw hulpvraag en proberen we de doelen voor de begeleiding of behandeling gezamenlijk vast te stellen. Het intakegesprek is ook bedoeld om te bepalen of u bij de praktijk aan het juiste adres bent en of ik u kan helpen met datgene waaraan u wilt werken.
Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend; indien er een traject wordt gestart telt het intakegesprek wel mee als eerste consult. 

Behandelverloop 
Samen met u stel ik een behandelplan op en bepalen we hoeveel sessies er waarschijnlijk nodig zullen zijn. Gedurende de behandeling werken we aan de doelen. Ook buiten de behandelingen bent u aan het werk: wanneer u aan de slag gaat met de inzichten, mogelijk aan de hand van huiswerkopdrachten of oefeningen.
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling in de Basis GGZ blijkt dat een langere behandelduur nodig is dan aanvankelijk verwacht. In dat geval kunnen we overgaan tot een intensiever product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uiteraard gaat dat in overleg met u. 
Het kan ook voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u beter doorverwezen kunt worden naar de Specialistische GGZ. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.

Behandelingen
In mijn praktijk bied ik behandelingen aan volwassenen voor:
  • Depressie
  • Complexe rouwverwerking
  • Angststoornissen en paniekaanvallen
  • Faalangst
  • Burn-out
  • Identiteitsproblematiek
  • Traumaverwerking
  • Psychosomatische klachten 

Ik maak in de behandelingen o.a. gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie, Oplossingsgerichte therapie, Schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy, en Psycho-educatie.

Wat behandel ik niet?
In geval van ernstige depressie of suïcidaliteit, gewelddadig gedrag, verslaving (alcohol en drugs) of ernstige psychiatrische problematiek zoals schizofrenie en psychosen bent u aangewezen op meer intensieve behandeling dan mogelijk is bij de Basis GGZ en bij een vrijgevestigde praktijk. In dat geval verwijs ik u door naar de specialistische GGZ of een gespecialiseerde GGZ-instelling. 
Kosten
U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp.  
Praktijk Dumon Tak Psychologie heeft geen contracten met ziektekostenverzekeraars. U ontvangt zelf de factuur voor de betreffende consulten. Tijdens de behandeling ontvangt u tussentijds de facturen, die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Vaak wordt deze factuur (grotendeels) vergoed. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 

De vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis-GGZ valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.
Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Informeer naar uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar!
Als er geen stoornis vastgesteld wordt, maar u wel graag hulp en begeleiding wilt, kunt u ook door ons geholpen worden zonder verwijzing van uw huisarts. U komt dan echter niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar (zie OZP en zelfbetalers). 

De overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft producten vastgesteld in combinatie met de vastgestelde maximumtarieven: de zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg krijgt. 
Code
CO0432
CO0497
Prestatie
Diagnostiek
Behandeling
Tijdsduur
45 minuten
45 minuten
Maximumtarief
 € 159,70
 € 135,89
Bovenstaande bedragen zijn maximumbedragen voor 2024 vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). 
Overige Zorg Producten (OZP) en zelfbetalers
Het tarief voor overig (zorg)product is voor niet-verzekerde zorg €120,- per gesprek. Het tarief voor zelfbetalers is €120,- euro per gesprek. Relatiegesprekken (2 personen) vallen onder niet-verzekerde zorg. Het tarief daarvoor per gesprek is €125,-. No-show is €80,-.
Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting zelf betalen.
Klachtenregeling

De Praktijk Dumon Tak Psychologie valt onder de klachtenregeling van het N.I.P.
Mocht u niet tevreden zijn, dan probeer ik uiteraard in een gesprek met u tot en oplossing te komen.
Kwaliteitsstatuut

Download hier het kwaliteitsstatuut (pdf).
Contactgegevens

Drs. Daan Dumon Tak 
Praktijk Dumon Tak Psychologie 

Adres
Veersesingel 120
4332TD  Middelburg


Telefoon: 06-36503244
E-mail: info@dumontakpsychologie.nl

BIG nr: 49919099025
AGB code zorgverlener: 94016064
AGB code praktijk: 94062321
Kvk: 33111936
  • Text Hover